طریقه ثبت برگه مجری

مهندس مجری

نحوه ثبت قرارداد مجری حقیقی در سامانه خدمات مهندسی
1. ورود به کارتابل مهندسی از طریق مراحل زیر
الف. : www.tceo.ir
ب. سامانه خدمات مهندسی
ج. امکانات
د. ورود به کارتابل نظارت با استفاده از شماره پروانه اشتغال و رمز عبور
توجه: در صورت عدم دسترسی به رمز عبور یا فراموشی آن برای دریافت رمز عبور جدید به معاونت خدمات مهندسی سازمان مراجعه نمایید(همراه داشتن پروانه اشتغال مهندس الزامی است )
با ورود به کارتابل و مراجعه به قسمت امکانات گزینه ثبت درخواست برگ مجری را انتخاب کنید.
2. پس از ثبت درخواست برگ مجری وارد صفحه زیر شده و به ترتیب زیر عمل نمایید :
الف) شماره پرونده شهرسازی ملک مورد نظر را وارد نمایید
ب) نوع قرار داد پیمان مدیریت را انتخاب کنید
ج) متن امنیتی را صحیح وارد نمایید
د) کنترل وضعیت پرونده را انتخاب کنید
3. سپس اطلاعات را بررسی کرده و در صورت صحیح بودن اطلاعات ملک تایید می کنیم و در مرحله بعد ثبت درخواست برگ را انتخاب می کنیم.
4. پس از ثبت درخواست برگ تایید حدود صلاحیت مهندس در سامانه صدور برگ حد اکثر ظرف 48 ساعت صورت می گیرد.
5. پس از صدور با مراجعه به ثبت اطلاعات قرار داد مجری نسبت به ثبت اطلاعات اقدام نمایید و ان را ثبت کنید.
6. سپس تایید ثبت قرار داد و تهیه نسخه برای سازمان نظام مهندسی و دفتر خدمات الکترونیک را انتخاب می کنیم.
7. سپس ان را چاپ می کنیم
8. اطلاعات قرار داد را به سازمان نظام مهندسی ارسال نمایید ( گزینه ارسال در منوی سمت راست وجود دارد )
9. یک نسخه فیزیکی قرار داد خروجی سیتم همراه با پیوست ها ( برنامه زمان بندی ، شرایط خصوصی و ...) مهر و امضا شده توسط مهندس مجری و صاحب کار توسط مهندس مجری به مدیریت کنترل ساختمان سازمان استان ارائه شود.
10. تایید قرار داد اجرای ساختمان توسط سازمان استان.


مجری و نقشه های اجرایی

مجری ذیصلاح و تهیه نقشه های اجرایی

 

مجری را می توان از ابتدای تهیه نقشه ها و عقد قرار داد مالک با دفاتر طراحی دخالت داد و از همان اغاز نقش سرپرست در امر تهیه نقشه ها طبق ضوابط و مقررات ساختمانی دانست وبه عنوان هماهنگ کننده بین مالک , دفاتر طراحی و ... معرفی نمود.

مالک با واگذاری اختیارات قانونی خود به مجری , مجری به عنوان نماینده قانونی مالک مسئول صحت عملیات اجرایی و ضوابط فنی و شهر سازی می شود بنحوی که حتی در صورت وجود نقص او باید پاسخگوی مراجع قانونی باشد.

 

مالکین محترم جهت درخواست مهندس مجری لطفا با شماره زیر تماس بگیرید و یا اطلاعات خود را ( متراژ,منطقه , طبقات و زیر زمین ) به شماره 09385418036 ارسال کنید.

 

بارگذاری...
بارگذاری...