پروژه قیطریه2

 

1111

تیم ما در این پروژه در راستای حفظ محیط زیست و استفاده از اجر بیشتر به جای سنگ کوشیده . طراحی تر دی مکس فوق برای پروژه ایی در منطقه 1 و دارای 8 سقف انجام شده است. تمام حقوق مادی و معنوی اثر متعاق به تیم ارمان سازه می باشد.

بارگذاری...
بارگذاری...